Meer regionale drinkwater tappunten  

In de raadsvergadering van 24 november 2020 is een motie aangenomen over drinkwater tappunten. Deze motie is ingediend door Karin Meiland van NZLokaal. De motie betreft het verzoek aan het college om in overleg met Dunea te onderzoeken of en waar er extra drinkwater tappunten geplaatst zouden kunnen worden. In de aangenomen motie wordt tevens gevraagd om te onderzoeken of er een watertappunt bij de Langevelderslag geplaatst zou kunnen worden voor zowel de strandgasten als de actieve sporter.  

Al een aantal jaren heeft de gemeente Noordwijk watertapkranen van Dunea, bijvoorbeeld op de Koningin Wilhelmina boulevard, bij het Rudolf Tappenbeck Monument, bij het Witte Kerkje en nabij de Corneliabrug. Veel inwoners en bezoekers maken gebruik van deze watertapkranen. De gemeente Noordwijk zou graag een groter aantal recreanten van vers drinkwater willen voorzien. De portefeuillehouders van Noordwijk hebben in het regionaal Bestuurlijk Overleg Landschap, Recreatie, Natuur en Erfgoed (BO LRNE) de suggestie gedaan om het bestaande Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek uit te breiden met een aantal tapkranen en dit te financieren uit het onderhoudsbudget dat de deelnemende gemeenten jaarlijks vullen. Het BO LRNE heeft dit idee omarmd Na de aanleg van het Wandelnetwerk heeft de gemeente Lisse de coördinatie op zich genomen voor het beheer en onderhoud. De gemeente Lisse is bezig met het opstellen van een voorstel voor de toekomst van het budgetbeheer Wandelnetwerk en de besteding van de reserves.

De aansluiting van gemeenten Katwijk en Oegstgeest, waar het wandelnetwerk later is uitgerold, bij het budget is een onderdeel van deze opdracht. Het uitrollen van tappunten langs het wandelnetwerk is ook toegevoegd aan deze opdracht. De planning is dat gemeente Lisse uiterlijk het eerste kwartaal 2022 met een voorstel zal komen voor de toekomst van en de bestedingen uit het budgetbeheer Wandelnetwerk in de periode 2022-2027. Vervolgens kan een projectleider aangewezen worden om de tappunten in de Duin- en Bollenstreek te laten aanleggen. NZLokaal is blij met deze ontwikkelingen en hopen nog veel van zulke leuke acties te kunnen bereiken.

Karin Meiland
Fractielid NZLokaal