Motie NZLokaal en CDA aangenomen! (Lage) Gooweg wordt veiliger?

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 27 oktober dienden wij (NZLokaal) samen met het CDA een motie in, waarbij we graag zien dat de verkeersveiligheid van de ‘lage’ Gooweg wordt verbeterd.

Er zijn veel (GOM) woningen langs deze weg gebouwd, dus is het autoverkeer ook toegenomen. Ook fietsen heel veel schoolgaande kinderen over deze ventweg. Daarbij optellend recreatie- en racefietsers (deze ventweg staat ook opgenomen in het fietsenknooppunt 75 – 80), scooters, wandelaars en hardlopers maakt, dat de gebruiksintensiteit substantieel is toegenomen.

Wethouder Roberto Ter Hark gaf aan dat deze ‘lage’ Gooweg bij de gemeente niet bekend staat dat er zich veel problemen voor doen. Dat is voor het college de reden om prioriteiten te stellen aan locaties die wel een snelle aanpak nodig hebben om de veiligheid te verhogen.

De wethouder gaf aan er wel naar te willen kijken als de weg op de planning staat om onderhoud te plegen aan deze weg. Hij vroeg aan de gemeenteraad om de motie niet te steunen om zo wegen met een hogere prioriteit voorrang geven.

Hij zegde wel toe aan de indieners om een ochtend een keer poolshoogte te nemen en de drukte eens met eigen ogen te aanschouwen. Maar toch had de gemeenteraad daar een andere mening over.
Met 15 stemmen voor en 12 tegen werd de door ons ingediende motie door de raad toch aangenomen. We zijn benieuwd hoe wethouder Roberto ter Hark de motie de komende tijd gaat invullen.

Namens NZLokaal
Richard Brouwer