Aan               Het college van B&W / de Burgemeester / Gemeenschappelijke regeling

Onderwerp    Is verlaging van de OZB een goed idee?  

Datum           17-09-2022 

Aanleiding

In de gemeente Noordwijk staan 20.120 woningen waarvan 63% koop 21% sociale huur 15% overige huur en 1% is onbekend.

De gemiddelde WOZ waarde van woningen is volgens het CBS Noordwijk in 2022 €431.000,-.

En volgens de door ons gebruikte statistieken zijn deze verdeelt zoals bij vraag 1 vermeld.

Het college is volgens het coalitieakkoord voornemens om de OZB belasting met 10% te verlagen terwijl we in een crisis zitten en te maken hebben met een inflatie (+/- 8% stijgende kosten) die sinds de begin jaren 70 van de vorige eeuw niet zijn voorgekomen hebben wij de volgende vragen en suggestie. 

 1. Wat zijn de opbrengsten nu van de totaal 12.675 koopwoningen in OZB per onderstaande categorie? 
  – 33.3% van de koopwoningen tussen €300.000 en de € 350.000 – opbrengst OZB =
  – 16,7% van de koopwoningen tussen €350.000 en de €400.000 – opbrengst OZB =
  – 16,7% van de koopwoningen tussen €400.000 en de €500.000 – opbrengst OZB =
  – 33,3% van de koopwoningen vanaf € 500.000 en > opbrengst OZB =

 2. Wat betaald men voor 1 woning gemiddeld per:
  – koopwoningen tussen €300.000 en de € 350.000 – OZB =
  – koopwoningen tussen €350.000 en de € 400.000 – OZB =
  – koopwoningen tussen €400.000 en de € 500.000 – OZB =
  – koopwoningen vanaf € 500.000 en > OZB =

 3. Hoeveel OZB-belasting in % en € wil het college per jaar in opbrengsten teruggeven of beter gezegd niet vorderen?

 4. Gezien dit cadeau het meeste oplevert voor de woningbezitter in de laatst benoemende €500.000,- en > categorie die vaak de andere beter betaalde banen hebben, de te verwachte loonsverhogingen in % gaat (5% van €80.000 is meer als 5% van €40.000) en aanvullend vaak ook nog andere bronnen van inkomsten zoals beleggen hebben we de morele vraag, is dit nodig?

 5. Het aantal woningen dus de OZB-opbrengsten nemen weliswaar toe, welke op het eerste oog een voordeel oplevert maar op de langer termijn deze opbrengsten benodigd zijn om de voorzieningen in het algemeen in ons dorp op peil te houden. Kan doorgerekend worden welke gevolgen dit in combinatie met de huidige inflatie het heeft voor onze huidige en meerjarige begroting als we de in het oog extra OZB-opbrengsten gebruiken om de korting 10% weg te geven?

 6. Welke belastingen worden mogelijk verhoogt om dit ontstane gat te dichten, of gaan we interen op onze reserves?

 7. Is het niet zinvoller om de OZB-tarieven zo te behouden en de beoogde korting van 10% in te zetten voor het verduurzamen van huizen waarmee een direct en langer termijn besparing te realiseren is voor huizenbezitters. Te beginnen bij de koopwoningen vanaf de laagste WOZ-waarde tot en met € 400.000 waar een grote groep tussen zit die het door de stijgende kosten niet makkelijk hebben, op deze manier een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot en het helpen terugdringen van de extreem gestegen energie kosten.

Hoe staat het college tegenover deze suggestie?

Bronvermelding

https://allecijfers.nl/gemeente/noordwijk/

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85036NED/table?ts=1663217230277

https://allecijfers.nl/ranglijst/hoogste-en-laagste-woningwaarde-per-wijk-in-de-gemeente-noordwijk/#tablerow

Namens de fractie NZLokaal,

Wally Rodenburg, NZLokaal raadslid