Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): Lekker bezig

In deze column wil ik 4 actuele onderwerpen bespreken.

De Schelft

De Schelft met zwembad komen weer terug op de oude plek. Het is een lang proces geweest waarin we veel tijd en energie hebben gestoken. We zijn erg blij dat het verenigingsleven weer in volle glorie hersteld gaat worden. Het verenigingshart van Noordwijkerhout gaat weer kloppen.

Zeeburg

Een volgend project in Noordwijkerhout is wijk Zeeburg. Na 40 jaar ondergaat de wijk een ‘klimaat adaptieve’ opknapbeurt. De inwoners zijn door de gemeente gevraagd om mee te denken en daar is goed gehoor aan gegeven, dank u wel daarvoor. Het is nu aan de gemeente om de wensen in te passen in de wijk.

Geothermie

Ook zien we als NZLokaal een mooie toekomst voor de warmte uit de grond. Geothermie noemen we dat, het is de energie voor de toekomst. De huizen worden verwarmd door een warmtebron onder onze grond. Hoe mooi is dat voor de duurzaamheid, hierdoor kunnen we in de toekomst van het gas af. 

Zeewaardig

Ook worden er shame plekken aangepakt, met Noordwijk Zeewaardig. De samenwerkingsovereenkomst borgt belangen van de gemeente Noordwijk. De belangrijkste onderdelen van de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar zijn: 30% sociale huurwoningen, 40% middel dure woningen, ontwikkeling van het Vuurtorenplein in een participatietraject met de omgeving. En financiering voor een locatie voor de Kurt Carlsen op het Vuurtorenplein.

U ziet zoals ik boven het stuk heb geschreven, ‘lekker bezig’ dat zijn we ook. Er is nog meer te schrijven over actuele onderwerpen die binnen de gemeente spelen. Daarover schrijf ik in mijn volgende column.