Zeer gewaardeerd lid van NZLokaal

Wellicht heeft u met smart op onze volgende Nieuwsbrief zitten wachten. Toch hebben uw vertegenwoordigers, wethouder, fractie en bestuur, niet op een houtje zitten bijten. Door Corona heeft er veel digitaal overleg plaatsgevonden. De fractie zit nog steeds als gemeenteraad digitaal te vergaderen, als ook het bestuur. Er hebben zich de nodige ontwikkelingen afgespeeld. Het een en ander is verwerkt in de Nieuwsbrief van april. Uit deze Nieuwsbrief kunt u opmaken, dat NZLokaal toch flink aan de weg heeft getimmerd. Moties die zijn ingebracht en door de raad zijn aangenomen. Het opknappen van plantsoenen, uitbreiding moestuinen, meer woningen voor onze eigen inwoners en? Meer inkopen door de gemeente bij lokale bedrijven et cetera. Binnen het bestuur zijn twee vacatures ontstaan die gelukkig (tijdelijk) zijn opgevuld. Het bestuur doet dan ook een oproep richting de leden om eens na te denken over een mogelijke bestuursfunctie! Noodzaak? Ja!!!!! Dit gelet het feit dat we een jaar voor de verkiezingen staan en er nog veel werk is te verzetten. Overigens zijn de eerste contouren van ons verkiezingsprogramma al zichtbaar. Deze hopen we te kunnen presenteren in onze eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV). Over een datum wordt u nader geïnformeerd. 

Bent u nieuwsgierig geworden? Lees onze Nieuwsbrief in de bijlage.  

De Nieuwsbrief is als PDF bijlage toegevoegd. Mocht u uit uw ‘Netwerk van leden’ vernemen dat zij niets hebben ontvangen? Het kan zijn, dat de Nieuwsbrief in een spambox terecht is gekomen? 

En dan dit nog!!!!!! 

Doe jij ook mee aan ‘Netwerken’ voor NZLokaal?

Verjaardagen vieren, spontaan bij elkaar op visite gaan, het babbeltje over van alles en nog wat? Dat is er even niet bij, althans geminimaliseerd. Lid zijn van een lokale politieke partij betekent, dat je interesse hebt hoe het één en ander in zijn werk gaat of verloopt! Wij hebben allemaal een eigen netwerk en van familieleden of vrienden weet je (ongeveer) wel of ook zij geëngageerd zijn? Wanneer je in de gelegenheid bent praat eens over hoe het er binnen NZLokaal aan toegaat, sterker nog; zet de Nieuwsbrief eens uit onder je bekenden? Gewoon lid worden zou nog mooier zijn. 

Veel leesplezier, 

Aart de Jong
Secretaris NZLokaal