Hoe Noordwijk aan een nieuwe burgemeester komt

Sinds de fusie tussen Noordwijkerhout en Noordwijk hebben we een tijdelijke burgemeester, Jon Hermans-Vloedbeld. De werving van de nieuwe vaste burgemeester is in volle gang. Als alles goed gaat, begint deze man of vrouw in januari 2020. Maar wie bepaalt eigenlijk wie onze burgemeester wordt?

Het antwoord op die vraag is: de gemeenteraad. Maar daar gaat een heel proces aan vooraf. Allereerst heeft de raad een zogeheten vertrouwenscommissie benoemd. Deze commissie bestaat uit acht raadsleden: van iedere partij één. Namens NZLokaal maakt Lisette van der Vossen deel uit van de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie is afgelopen mei begonnen met het opstellen van de profielschets. Dit is het document waarin beschreven wordt wat voor een burgemeester we zoeken. Voor deze profielschets is een enquête gemaakt, waarin de inwoners konden invullen wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Hierin kwam met name naar voren dat de burgemeester zich moet richten op alle inwoners en op goed en integer bestuur van de gemeente. En dat hij of zij zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar is. De uitkomsten zijn in de profielschets verwerkt, net als de opmerkingen van de buurgemeenten.

De vertrouwenscommissie doet het meeste voorbereidende werk, maar de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft ook een belangrijke rol. Daarom heeft de gemeenteraad de profielschets aan hem overhandigd. De heer Smit heeft de vacature opengesteld tot en met 7 augustus, waarna hij in overleg met de vertrouwenscommissie geschikte kandidaten zal selecteren. De vertrouwenscommissie voert de sollicitatiegesprekken en zal twee kandidaten voordragen aan de gemeenteraad. De raad zal, na een besloten vergadering, één van hen aanbevelen aan de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens door de Koning benoemd.

Een groot deel van het proces vindt plaats in vertrouwelijkheid. De reden hiervoor is dat het voor de mensen die solliciteren, vaak burgemeesters of wethouders van andere gemeentes, niet prettig is als bekend wordt dat ze op zoek zijn naar een andere baan. De leden van de vertrouwenscommissie hebben daarom een geheimhoudingsplicht, ook naar hun eigen fractie.

Lisette van der Vossen vindt het heel bijzonder en eervol om lid van de vertrouwenscommissie te zijn. ‘De burgemeester is het boegbeeld van de gemeente. Dat maakt dat de benoemingsprocedure zorgvuldig moet verlopen en veel tijd in beslag neemt. Het geeft me veel voldoening om namens NZLokaal samen met de andere partijen te werken aan hetzelfde doel: de beste burgemeester voor Noordwijk.’

Lisette van der Vossen , Vertrouwenscommissie