NZLokaal pakt door voor spoedzoekers!

Zeker in deze nare corona-periode is gebleken hoe belangrijk het is om goede woonruimte te hebben. Een eigen plek waar je je thuis voelt. Daarom blijft NZLokaal zich inzetten voor voldoende betaalbare woningen voor iedereen. Omdat de nood hoog is, zetten we in op vaste én op tijdelijke woningen. Ook voor spoedzoekers!

Op 21 januari 2020 hebben we de vraag aan B & W (burgemeester en wethouders) gesteld of zij het Zeestroomterrein in Noordwijkerhout ook een geschikte locatie vinden voor tijdelijke woningbouw. Op 13 februari kwam het antwoord dat ze dat met ons eens zijn en op dit moment wordt er gekeken hoe dit uitgewerkt- en ingevuld kan worden.

Op 4 februari is op verzoek van NZLokaal een Rondetafelgesprek gehouden om met alle politieke partijen over de nood aan tijdelijke woningen te praten, zodat we als gemeenteraad zoveel mogelijk geschikte locaties konden voorstellen. Niet alleen voor nieuw te bouwen woningen, maar ook leegstaande winkels en kantoorpanden die kunnen worden omgebouwd tot woonruimte. Omdat we niet alle locaties in de openbaarheid konden bespreken, hebben we afgesproken om het vervolg in een besloten vergadering te bespreken. In ieder geval is duidelijk geworden dat alle politieke partijen zich willen inzetten voor de snelle bouw van tijdelijke woningen. Mede door de spoedzoekende insprekers Charlotte en Cindy is dit onderwerp uitgebreid in de publiciteit gekomen.

In het Rondetafelgesprek werd de vraag gesteld hoe groot het probleem van de spoedzoekers in Noordwijk eigenlijk is. Om dit te inventariseren heeft NZLokaal een enquête poll opgesteld. Deze is ingevuld door 160 mensen. Ongeveer de helft daarvan zoekt woonruimte vanwege een relatiebreuk. De andere helft zijn jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten. Driekwart van de respondenten zoekt woonruimte voor langer dan 18 maanden. Daaruit kunnen we de conclusie trekken dat de meeste spoedzoekers niet zozeer tijdelijke woonruimte zoeken, maar eerst en vooral een woning. Dit bevestigt het tekort aan betaalbare woningen in de gemeente Noordwijk.

Wij blijven daarom druk op de ketel houden voor alle woningzoekenden, met en zonder spoed! In de woonvisie komt een beschrijving van het begrip “spoedzoeker”, dat wordt voor het zomerreces. (lees reactie B & W) in mei bekend. In de tussentijd gaan we in een de besloten vergadering in april bepalen wat geschikte locaties zijn voor tijdelijke woonruimte, zodat we niet alleen naast het Zeestroomterrein, maar ook op meerdere plekken in de gemeente snel aan de slag kunnen. Zeker nu elke partij in de gemeenteraad van Noordwijk dezelfde urgentie ervaart voelt om tijdelijke woningen te bouwen als NZLokaal reeds in januari heeft aangegeven.

Braakliggend terrein Zeestroom, ideale oplossing voor spoedzoekers?