In de brief Belastingen Bollenstreek staat volledig en helder omschreven waarom en hoeveel inkomsten de gemeente mis zou lopen op de precariobelasting die is vervallen in 2022.

Een deel van het verlies van deze bron van inkomsten is opgevangen door de gemeente zelf, en over het andere deel is de onroerendezaakbelasting gestegen met 21,6%. Maar onder aan de streep zijn ongeveer 70% van alle huishoudens er in 2022 40 euro of meer op vooruit gegaan. Maar hier hoor de je de partijen niet meer over.

Nu nog eens de komende 3 jaar € 3.350.000 weggeven door de OZB te verlagen, vinden wij niet redelijk daar hiervan alleen de woningeigenaren profiteren.

Wanneer je het bedrag van € 3.350.000 gelijkelijk zou verdelen over alle huishoudens dan worden niet alleen de rijkere huizenbezitters bevoordeeld.

Fractie NZLokaal