Op de helft voor een nieuwe Schelft?

In de gemeenteraadsvergadering van 29 juni is er wat NZLokaal betreft een flinke stap gezet richting een nieuwe de Schelft en een nieuw zwembad. Binnen de Perspectiefnota 2022 is er reeds € 6,5 miljoen gereserveerd. Met 6,5 miljoen heb je het uiteindelijk doel natuurlijk nog niet bereikt, want daar moet nog eens minimaal 6,5 miljoen bij! Namens de fractie van NZLokaal heeft Lisette van der Vossen, gesteund door de fracties VVD en Puur, een motie ingediend over de financiële dekking voor een nieuwe de Schelft. Daarin roept zij het college op om een zorgvuldige afweging te maken met inbegrip van alle voorgestelde varianten voor een nieuwe Schelft met zwembad. Verder roept zij het college op om op zoek te gaan naar financiële middelen voor de Schelft. Te denken valt aan het inzetten van reserves, het genereren van extra inkomsten, het herverdelen van bestaande budgetten, en/of bezuinigen op andere uitgaven. Tevens wordt er een beroep gedaan op de verenigingen om ook te mee te denken/kijken of ook zij op een of andere manier een steentje kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door een Crowdfunding-actie. Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen, waarmee de raad draagkracht geeft voor een nieuwe Schelft met zwembad. Wanneer we zelf kijken naar onze meegegeven suggesties, dan gaan we echt een heel eind de goede kant op. De wethouder gaf aan goed uit de voeten te kunnen met de aangereikte suggesties. Dat stelt ons deels gerust maar houden uiteraard de vinger aan de pols!

NZLokaal heeft de volgende suggesties aangedragen:

  • Het herzien of doorschuiven van de reserveringen (€ 7 miljoen) aansluiting Beeklaan;
  • Het herzien of iets andere aanpak parkeerproblematiek(€ 5,7 miljoen) ;
  • Om als gemeente gezond te blijven dien je te beschikken over een solide ‘weerstandsvermogen’. Dit ‘vermogen’ ligt nu op het niveau ‘uitstekend’.

    Wanneer je dit zou kunnen/willen terugbrengen op het niveau goed, kan dit een bedrag van € 3,9 miljoen opleveren;
  • (Gedeeltelijke) inzet van het extra budget voor cultuur;
  • Geen nieuwe raadszaal.