Ik ben Wally Rodenburg en geboren in Leiden, waarna ik met gezwinde spoed ben overgebracht naar Noordwijkerhout. Ik woon hier alweer 50 jaar met ontzettend veel plezier. Dit doe ik samen met mijn lieve vrouw Mieke, en onze twee jongvolwassen kinderen Martijn en Emma. Wij genieten met volle teugen van alles wat ons mooie dorp te bieden heeft. Maar ook buiten ons dorp genieten wij volop!

Waar kennen mensen je van?
Mensen kennen mij mogelijk vanuit de Oranjevereniging Noordwijkerhout, de scouting, de Maasgaarde en mogelijk ook als raadslid van NZLokaal. De afgelopen drie en een half jaar heb ik deel mogen nemen bij de totstandkoming van veel mooie besluiten binnen de gemeenteraad van Noordwijk. Ik durf te stellen dat, mede door onze eerlijke en oprechte aanpak, en het zoeken naar samenwerking en verbinding binnen de raad, het ons gelukt is mooie dingen te bereiken. Denk maar eens aan de nieuwe Schelft met basaal zwembad!

De komende vier jaar?
Het raadswerk zit er uiteraard niet op en uitdagingen zullen er blijven. Veel vraagstukken zullen op ons afkomen. Wij zijn van– en voor het volk, zonder tweede agenda of rugzak, waarin mogelijke belangen zitten verstopt of aanwezig zijn! Een aantal punten waar we ons hard voor gaan maken wil ik graag aanhalen. Kijk naar de opgelopen achterstand in de sociale woningbouw in de laatste twee decennia. Die is opgelopen tot wel 1500 woningen binnen de kernen van Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. We willen de 1000 verdwenen bomen weer terug in de kernen van De Zilk en Noordwijkerhout, en mooier groen in onze plantsoenen. Goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten, Hoe complex ook, maar met een gezamenlijke inspanning komen we er wel. Ook moet er een oplossing komen voor de Paardenweitjes. De hondenbelasting is ook zo’n uitdaging die wij bespreekbaar willen stellen om te komen tot een acceptabele oplossing. Verduurzaming is een zeer actueel onderwerp, waarbij de inzet is om zo min mogelijk energie te verspillen, en te besparen daar waar we kunnen. Want wat je niet verbruikt hoef je tenslotte ook niet op te wekken. Wij staan hiervoor, en kijken naar nieuwe technieken om zo CO2 neutraal energie op te wekken of aardwarmte in te zetten.

Wilt u meer weten leest u dan vooral ons programma of volg ons via onze site of ‘de socials!’